V souvislosti se zveřejněním nových kritérií pro psychoterapeutické výcviky uznané pro oblast zdravotnictví jsme na konci roku 2017 iniciovali výzvu vzdělavatelů v psychoterapii. 2. ledna 2018 jsme výzvu zaslali České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociaci klinických psychologů.

V souvislosti s dalšími zprávami o šikanování různých živnostníků kvůli slovu psychoterapie mi to nedalo a znovu jsem se ponořil do legislativy, abych si udělal revizi svého postoje, že psychoterapie je živností, a to živností volnou. Tento postoj najdete v článku Nenechme si ubližovat - verze 2012.