V souvislosti se zveřejněním nových kritérií pro psychoterapeutické výcviky uznané pro oblast zdravotnictví jsme na konci roku 2017 iniciovali výzvu vzdělavatelů v psychoterapii. 2. ledna 2018 jsme výzvu zaslali České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociaci klinických psychologů.