V souvislosti s dalšími zprávami o šikanování různých živnostníků kvůli slovu psychoterapie mi to nedalo a znovu jsem se ponořil do legislativy, abych si udělal revizi svého postoje, že psychoterapie je živností, a to živností volnou. Tento postoj najdete v článku Nenechme si ubližovat - verze 2012.