psychoterapeutický výcvik

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 800 výukových hodin v průběhu 5 let. Tradice od roku 1990, od roku 2004 je výcvik schválen pro oblast zdravotnictví, nově jsme získali certifikaci České asoicace pro psychoterapii.

Běh 2019 je naplněn. Do tohoto běhu přijímáme již pouze muže.

Další běh výcviku zahajujeme na podzim 2020. Přihlášku najdete na konci článku.

 

Obsahové informace

Lektorský tým

Zdeněk Macek, Zuzana Kocábová, Jan Hesoun, Lenka Šimková a Ivan Úlehla.
Více o týmu

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Certifikace

  1. Výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii.
  2. Pro zdravotnictví platí od 1.9.2018 nařízení vlády, kterým se psychoterapie stala atestačním oborem. Obsahy atestace se připravují, dopad na psychoterapeutické výcviky není v tuto chvíli znám. Více na stránkách ČPS.
  3. Výcvik je uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT.

 

Organizační informace

Termíny setkání

Výcviková setkání jsou třídenní, vždy od středy do pátku. Konají se 4x ročně v Parkhotelu Český Šternberk.
Termínový kalendář ke stažení

Cena výcviku

Celková cena výcviku je 180.000 Kč, splátky á 18.000 Kč dvakrát ročně.
Splátkový kalendář ke stažení

Detailní informace zašleme všem přijatým uchazečům po výběrovém setkání.

 

Přihláška do výcviku

Přihlášky přijímáme průběžně. Přihlášené zveme na výběrové setkání.

Přihlásit se

O našem výcviku


Nenechte si ubližovat

Na konferenci v Trenčianských Teplicích, před několika roky, mne jistá studentka psychologie během debaty o psycholozích zařadila mezi staré psy, míněno psychologické. Sleduji se zájmem debatu o studiu a možná, že některé mé zkušenosti by mohly být inspirativní i pro mladé psy.


10 let výcviku "Umění terapie"

Výcvik pojímáme jako vzdělávání zdravých dospělých. To znamená, že výcvikové skupiny nejsou ani pseudopacientské ani pseudoterapeutické. Nevěříme tezím o nutnosti vlastního klientského zážitku coby nezbytného předpokladu pro provádění kvalitní terapie. Ceníme si toho, že naši účastníci mohou po výcvikovém setkání přijít do práce (nebo domů) a fungovat. Že se mohou soustředit na své klienty a nemusí se ještě týden po výcviku "dávat dohromady"...

Celý článek napsaný pro SOFTforum, periodikum rodinných a systemických terapeutů najdete zde