psychoterapeutický výcvik

Umění terapie | komplexní psychoterapeutický výcvik

Vzdělávání Zobrazení: 58717

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 800 výukových hodin v průběhu 5 let.

Obsahové informace

Lektorský tým

Zdeněk Macek, Zuzana Kocábová, Jan Hesoun, Lenka Šimková a Ivan Úlehla.
Více o týmu

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Časová struktura výcviku

Podmínky získání certifikátu

Certifikace výcviku

 

Organizační informace

Termíny setkání

Termínový kalendář ke stažení. Výcviková setkání jsou třídenní, vždy od středy do pátku. Konají se 4x ročně v Parkhotelu Český Šternberk.

Cena výcviku

Celková cena výcviku je 180.000 Kč, splátky á 18.000 Kč dvakrát ročně.
Splátkový kalendář ke stažení

Detailní informace zašleme všem přijatým uchazečům po výběrovém setkání.

 

Přihláška do výcviku

Přihlášky přijímáme průběžně. Přihlášené zveme na výběrové setkání.

Přihlásit se

 

Vytisknout