Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky nejen pro potřeby pracovníků v sociálních službách, ale i v dalších pomáhajících profesích. 

 • Akreditace MPSV č. A2019/0667-SP/PC
 • Již 44. běh kurzu, zahájení 19. 2. 2020

Efektivní rozhovor již absolvovalo několik set účastníků jak v otevřených kurzech, tak v ucelených skupinách (kurz jsme uskutečnili např. pro pracovníky těchto organizací: Remedium, Společnost pro ranou péči, Renarkon, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Město Vsetín, Pečovatelská služba Města Dvůr králové, IQ Roma servis aj.)

Kurz přináší nejen výklad jednotlivých témat, ale též intenzivní práci v malých skupinách, společné diskuse o možnostech, jak pracovat s klienty, modelování rozhovorů s klienty, ukázky reálné práce a v neposlední řadě také prostor pro výměnu zkušeností a názorů.

Podmínky absolvování

 1. písemně zpracované 2 "domácí úkoly" - reflexe toho, jak se vybraná témata z kurzu projevují v praxi účastníka,
 2. minimáně 90% účast

V případě, že účastník nesplní jednu nebo druhou podmínku, dostane potvrzení o účasti s vyznačeným počtem hodin a bude mu nabídnuta možnost opravných prostředků, aby kurz mohl úspěšně dokončit.

Témata kurzu

 1. jak najít to pravé téma, práce se zakázkou
 2. rozlišení pomoci a kontroly/přebírání starosti
 3. profesionální způsoby pomoci
 4. bezpečí klienta i pracovníka
 5. užitečné otázky
 6. formulace "lepších cílů"
 7. reflektování (nejen) s týmem
 8. práce s časem
 9. řešení problémových situací

Absolvent získá sadu praktických dovedností v oblasti vedení rozhovoru s klientem, které teoreticky vycházejí ze systemického přístupu. Zároveň bude  schopen reflektované práce, kdy bude vnímat roli souvislostí, za nichž je rozhovor s klientem veden,  uvědomovat si jejich vliv na svou práci, zvládne:

 1. rozlišovat profesionální způsoby práce
 2. pracovat v reflektujícím týmu
 3. vést rozhovor s klientem ve všech jeho fázích

Lektorka kurzu

Lenka Šimková
 

Organizační informace

Kurz Efektivní rozhovor  v současné době nepravidelně nabízíme jako otevřený kurz, stále častěji však vycházíme vstříc požadavkům objednavatelů a pořádáme jej přímo pro jednotlivé organizace. To je výhodné z hlediska úspory času frekventantů, úspory nákladů na jejich cestovné  a v neposlední řadě to znamená také možnost více se zaměřit na otázky, jež se váží k cílové skupině, s níž organizace pracuje.

Termíny setkání

Zahajovací setkání: 19. února 2020

Další termíny:  13. 3., 27.3., 15.4., 6.5. a 21. 5.2020

Počet hodin: 48  (48 hodin trvá přímá výuka, dále je však potřeba počítat cca se 2 hodinami na zpracování zadaných „domácích úkolů", témat na individuální práci účastníků, což vychází z podmínek akreditace)

Počet účastníků

6 - 8

V tuto chvíli je kapacita kurzu naplněna, registrujeme však náhradníky!

Místo konání

GI, Nad sokolovnou 7, Praha 4 (mapa)
 

Cena

4.950 Kč
10% sleva pro 2 a více pracovníků z jedné organizace
10% sleva pro studenty nebo účastníky, kteří čerpají
rodičovskou dovolenou
 

Přihláška

 

Přihláška | Efektivní rozhovor

Ohlasy účastníků


Výcvik Umění terapie

V profesním životě mě výcvik Umění terapie osvobodil od toho neustálého přebírání kompetencí, od toho řešení problémů za klienty. Dal mi najednou prostor k tomu více nad svojí prací přemýšlet, více se zabývat tím, co klient říká.


Výcvik Umění socioterapie

Když jsem vstupovala do výcviku Umění socioterapie, mým hlavním přáním bylo naučit se vést rozhovor s klienty. Netušila jsem však, jak moc důležitá je pro terapeuta i péče o sebe. Dnes tuto potřebu vnímám jako základní předpoklad pro terapii s klienty.