V profesním životě mě výcvik Umění terapie osvobodil od toho neustálého přebírání kompetencí, od toho řešení problémů za klienty. Dal mi najednou prostor k tomu více nad svojí prací přemýšlet, více se zabývat tím, co klient říká.

Výcvik mi přinesl i nové techniky práce. Asi nejzásadnější pro mne byl přínos videonahrávek, právě díky nim je možnost návratu v terapii, hledání možností, které bez nahrávky již nenajdu a které mohou být pro následnou terapii velmi důležité. Zpočátku jsem byla poměrně velký odpůrce nahrávek, je to přeci zásah do klientova soukromí, většina klientů se vyděsila, když jsem se o kameře jen zmínila. Až postupem času jsem začala vnímat výhody nahrávek, právě tu možnost vrátit se v terapii o krok zpět a zamýšlet se nad něčím, co mi v terapii uniklo.

Markéta Štochlová, psychologická a logopedická ambulance