V případě, že hledáte řešení problémů, které souvisejí s partnerským vztahem a máte zájem je řešit společně - jako partneři - nabízíme vám možnost párové psychoterapie.

Pokud je pro vás důležité, aby konzultace byla "vyvážená" co se týká přítomnosti žen a mužů, můžete konzultovat  s terapeutickým párem. Naše praxe ukázala, že vzhledem k citlivé povaze partnerských otázek je to vhodné.

Zvláště u párových konzultací někdy pracujeme s využítím tzv. reflektujícího týmu dalších konzultantů. Reflektující tým přímo nezasahuje do průběhu rozhovoru, mluví pouze na vyzvání terapeuta, jenž konzultaci vede a nabízí své pohledy na to, co by mohlo pomoci v trápení, které klienty přivádí.

Některé typické indikace

  • dlouhodobé partnerské konflikty, narušená komunikace apod.
  • zátěžové situace pro partnerský vztah - nevěra, odcizení, odchod dětí apod.
  • výrazné změny v povaze vztahu - úraz či nemoc jednoho z partnerů apod.

Ceny

  • 1.200 Kč za jednu konzultaci (60 - 70 minut)
  • Slevy v odůvodněných případech (osoby bez vlastních příjmů apod.)
  • Po 17. hodině příplatek 20%

Objednání

Ivan Úlehla, pracoviště Písek

Zdeněk Macek, pracoviště Praha

Lenka Šimková, pracoviště Praha