psychoterapeutický výcvik

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Přihlášky do výcviku přijímáme průběžně.

Obsahové informace

Lektorský tým

Ivan Úlehla, Kateřina Slabová, Petra Vostarková, Zdeněk Macek.
Více o týmu

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Smlouva

Prostudujte si smlouvu o účasti v psychoterapeutickém výcviku k nahlédnutí zde.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Časová struktura výcviku

 • 20 třídenních výcvikových setkání (probíhají v Parkhotelu Český Šternberk)
 • 20 jednodenních setkání v rámci peer skupiny (organizují si účastníci samostatně).
 • 5 jednodenních náslechů (individuálně po domluvě s doporučenými zkušenými terapeuty).

Podmínky získání certifikátu

 • Zapojení do psychoterapeutické praxe pod supervizí nejpozději do třetího výcvikového setkání (stáž, koterapie, reflektující tým, vedení vlastních případů). Účastník dokládá formou čestného prohlášení.
 • Průběžné plnění požadavků výcvikových setkání (aktivní zapojení, vlastní supervize, studium literatury, zprávy z peer skupin, vedení cvičné terapie včetně dokumentace, zpracování cizojazyčných pramenů apod).
 • Prezentace minimálně čtyř případů ve formě kazuistiky (včetně videozáznamů jednotlivých sezení). V první polovině výcviku, na konci druhého ročníku u malých obhajob, v druhé polovině výcviku a u závěrečných obhajob.
 • Úspěšně zpracované čtyři ročníkové práce.
 • Úspěšná závěrečná obhajoba vlastní systemické psychoterapeutické práce (po splnění předchozích podmínek).

Certifikace výcviku

 • Výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii.
 • Pro zdravotnictví platí od 1.9.2018 nařízení vlády, kterým se psychoterapie stala atestačním oborem. Obsahy atestace se připravují, dopad na psychoterapeutické výcviky není v tuto chvíli znám. Více na stránkách ČPS.
 • Výcvik je uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT.

Organizační informace

Termíny setkání

Jsou vyhlášeny ke stažení zde, zahájení 11. listopadu 2020.

Cena výcviku

Cca 200.000 Kč, splatno v 10 splátkách (2 splátky ročně). Cena může být změněna.

Přihláška do výcviku

Přihlášky přijímáme průběžně. Přihlášené zveme na výběrové setkání.

Přihláška do výcviku

Máte dotaz? Napište nám...