Kurz s hodinovou dotací 48 hodin a s akreditací MPSV č. A2023/1306-SP/PC je zaměřen především prakticky nejen pro potřeby pracovníků v sociálních službách, ale i v dalších pomáhajících profesích. 

Zahájení: 16. ledna 2025

Efektivní rozhovor již absolvovalo několik set účastníků jak v otevřených kurzech, tak v ucelených skupinách (kurz jsme uskutečnili např. pro pracovníky těchto organizací: Remedium, Společnost pro ranou péči, Renarkon, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Město Vsetín, Pečovatelská služba Města Dvůr králové, IQ Roma servis aj.)

Kurz přináší nejen výklad jednotlivých témat, ale též intenzivní práci v malých skupinách, společné diskuse o možnostech, jak pracovat s klienty, modelování rozhovorů s klienty, ukázky reálné práce a v neposlední řadě také prostor pro výměnu zkušeností a názorů.

Témata kurzu

 1. jak najít to pravé téma, práce se zakázkou
 2. rozlišení pomoci a kontroly/přebírání starosti
 3. profesionální způsoby pomoci
 4. bezpečí klienta i pracovníka
 5. užitečné otázky
 6. formulace "lepších cílů"
 7. reflektování (nejen) s týmem
 8. práce s časem
 9. řešení problémových situací

Absolvent získá sadu praktických dovedností v oblasti vedení rozhovoru s klientem, které teoreticky vycházejí ze systemického přístupu. Zároveň bude  schopen reflektované práce, kdy bude vnímat roli souvislostí, za nichž je rozhovor s klientem veden,  uvědomovat si jejich vliv na svou práci, zvládne:

 1. rozlišovat profesionální způsoby práce
 2. pracovat v reflektujícím týmu
 3. vést rozhovor s klientem ve všech jeho fázích

Lektorka kurzu

Lenka Šimková (více o Lence)

Podmínky absolvování

 1. Písemně zpracované dva "domácí úkoly" - reflexe toho, jak se vybraná témata z kurzu projevují v praxi účastníka,
 2. Minimáně 90% účast

V případě, že účastník nesplní jednu nebo druhou podmínku, dostane potvrzení o účasti s vyznačeným počtem hodin a bude mu nabídnuta možnost opravných prostředků, aby kurz mohl úspěšně dokončit.

Organizační informace

Počítáme s prezenční formou, v případě neočekávaných komplikací  je možné přejít do on-line formy.

Počet hodin: 48

48 hodin trvá přímá výuka, dále je však potřeba počítat cca se 2 hodinami na zpracování zadaných „domácích úkolů", témat na individuální práci účastníků, což vychází z podmínek akreditace.

Časový rozvrh jednoho setkání: 9.00 - 16.30

Termíny:  16. 1. 2025, 30. 1., 20. 2., 13. 3., 3. 4. a 17. 4. 2025

Počet účastníků: 6 - 10 

Kurz Efektivní rozhovor  v současné době nepravidelně nabízíme jako otevřený kurz, stále častěji však vycházíme vstříc požadavkům objednavatelů a pořádáme jej přímo pro jednotlivé organizace. To je výhodné z hlediska úspory času frekventantů, úspory nákladů na jejich cestovné  a v neposlední řadě to znamená také možnost více se zaměřit na otázky, jež se váží k cílové skupině, s níž organizace pracuje.

Cena kurzu

6.300 Kč

 • 10% sleva pro 2 a více pracovníků z jedné organizace
 • 10% sleva pro studenty nebo účastníky, kteří čerpají rodičovskou dovolenou
   

Přihláška 

Přihláška | Efektivní rozhovor