Druh služeb

Poskytovatelem osobních konzultací je Centrum psychoterapie GI s.r.o. (IČ: 07863713). Nejde o zdravotní ani sociální službu. Služby jsou hrazené přímo, ceny jsou uvedeny u jednotlivých typů konzultací.

GDPR

Pro osobní konzultace platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku uvedená v dílu 9: Péče o zdraví.

Vzhledem k tomu pro shromažďování osobních údajů není vyžadován souhlas klientů. Během osobních konzultací jsou také (z povahy věci) zpracovávány i zvláštní kategorie osobních údajů. Formulář souhlasu s jejich zpracováním najdete na konci této stránky.

Vedení dokumentace

Dokumentaci vedeme anonymizovaně buď v písemné podobě anebo formou audio/video záznamů, pokud s takovou formou klienti souhlasí. Části záznamů jsou následně využívány jednak pro zkvalitňování vlastní práce s klienty, jednak pro výukové účely.

Stáže

Jako vzdělávací pracoviště poskytujeme stáže kolegům z jiných pracovišť. Součástí stáže je přímá účast stážistů na sezeních s klienty. Týká se jen některých sezení; klienty předem informujeme.

Dotazník po ukončení terapie

Cca půl roku po ukončení spolupráce zasíláme klientům krátký anonymní dotazník ohledně spokojenosti s našimi službami.

Omluva ze sezení

Více než 24 hodin předem bez storno poplatku. Méně než 24 hodin předem činí storno poplatek 50% z ceny sezení.


Souhlas s podmínkami

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte pravdivě následující formulář. Na Vámi uvedený email obdržíte jeho kopii.