Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Výběrové setkání proběhne 6.9.2022, první setkání kurzu 6.-8.12.2022.

Obsahy kurzu

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.

Lektorský tým

Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři: Mgr. Jitka Počarovská, Mgr. Jan Hovorka

Rozsah kurzu

Celkem 420 hodin v průběhu 3 let.

  • 10 setkání á 30 hodin, 8 výukových + 2 supervizní (300 hodin)
  • 2 setkání v peer skupinách á 30 hodin (60 hodin)
  • 2 zpracované kazuistiky á 20 hpdin(40 hodin)
  • 2 náslechy rodinné terapie á 10 hodin (20 hodin)

Důležité termíny

Výběrové setkání se uskuteční 6. září 22 od 10 do 17 hodin na adrese
Anima-terapie, Apolinářská 4a, 12800 Praha 2 (mapa)

První setkání se koná od 6. do 8.12.2022 na adrese
Chalupy Buchov, Buchov 3, 25701 Postupice - Buchov (mapa)

Další setkání proběhnou v roce 2023, vždy úterý-čtvrtek.
21.-23.3.
20.-22.6.
12.-14.9.
5.-7.12.

Cena kurzu

Celkem 100.000 Kč, 10 splátek á 10.000 Kč před každým setkáním.

Cena zahrnuje veškeré náklady na výuku, výcvikové supervize, povinné náslechy. Nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování v místě konání.

Přihláška do kurzu

Osobní údaje uvedené v přihlášce slouží pro případ uzavření smlouvy o účasti v kurzu, a proto není nutný souhlas s jejich pořízením a uchováváním. V případě, že taková smlouva nebude uzavřena, údaje nenávratně likvidujeme.

Vyplňte pečlivě všechna pole, děkujeme.