Postgraduální výcvik je určen pro absolventy komplexních psychoterapeutických výcviků, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou, chtějí si doplnit potřebné znalosti a osvojit příslušné dovednosti.

Další běh zahajujeme na jaře 2024.

Obsahy výcviku

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Výcvik je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.
Výcvik probíhá formou třídenních komunitních setkání (úterý-čtvrtek) mimo Prahu na místech s dobrým geniem loci.
Úspěšní absolventi obdrží certifikát párového a rodinného terapeuta.

Lektorský tým

Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři: Mgr. Jitka Počarovská, Mgr. Jan Hovorka

Rozsah výcviku

Celkem 600 hodin v průběhu 3 let.

  • 10 výukových setkání á 30 hodin (300 hodin)
  • 2 supervizní setkání á 30 hodin (60 hodin)
  • 2 setkání v peer skupinách á 30 hodin (60 hodin)
  • 2 zpracované kazuistiky á 50 hodin (100 hodin)
  • 3 celodenní náslechy rodinné terapie á 10 hodin (30 hodin)
  • studium literatury a zpracování esejů (50 hodin)

Cena kurzu

156.000 Kč (12 splátek á 13.000 Kč)

Cena zahrnuje veškeré náklady na výuku, výcvikové supervize, povinné náslechy. Nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravu v místě konání.

Časový plán prvního roku

  1. setkání: 2. - 4. 4. 2024
  2. setkání: 25. - 27. 6. 2024
  3. setkání: 3. - 5. 9. 2024
  4. setkání: 3. - 5. 12. 2024

Přihláška do výcviku

Osobní údaje uvedené v přihlášce slouží pro případ uzavření smlouvy o účasti ve výcviku, proto není nutný souhlas s jejich pořízením a uchováváním. V případě, že taková smlouva nebude uzavřena, údaje nenávratně likvidujeme.

Výběrové setkání se koná 8.3.2024 od 9 do 16 hodin v Praze, místo bude upřesněno.

Vyplňte pečlivě všechna pole, děkujeme.