Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Další běh plánujeme v roce 2024.

Obsahy kurzu

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.

Lektorský tým

Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři: Mgr. Jitka Počarovská, Mgr. Jan Hovorka

Rozsah kurzu

Celkem 420 hodin v průběhu 3 let.

  • 10 setkání á 30 hodin, 8 výukových + 2 supervizní (300 hodin)
  • 2 setkání v peer skupinách á 30 hodin (60 hodin)
  • 2 zpracované kazuistiky á 20 hpdin(40 hodin)
  • 2 náslechy rodinné terapie á 10 hodin (20 hodin)

Cena kurzu

Cena zahrnuje veškeré náklady na výuku, výcvikové supervize, povinné náslechy. Nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování v místě konání. Cena běhu 2022 byla 100.000 Kč.

Předběžná přihláška do kurzu 2024

Osobní údaje uvedené v přihlášce slouží pro případ uzavření smlouvy o účasti v kurzu, a proto není nutný souhlas s jejich pořízením a uchováváním. V případě, že taková smlouva nebude uzavřena, údaje nenávratně likvidujeme.

Vyplňte pečlivě všechna pole, děkujeme.