Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Další běh kurzu zahájíme již letos na podzim.

Obsahy kurzu

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.

Lektorský tým

Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři: Mgr. Jitka Počarovská, Mgr. Jan Hovorka

Rozsah kurzu

Celkem 420 hodin v průběhu 3 let.

  • 240 hodin výuky (8 setkání á 30 hodin)
  • 60 hodin supervize (2 setkání á 30 hodin)
  • 60 hodin peer skupina (2 setkání á 30 hodin)
  • 40 hodin samostatná práce (2 kazuistiky)
  • 20 hodin náslechy rodinné terapie (2 x 10 hodin)

Cena kurzu

Celkem 100.000 Kč, splátka 10.000 Kč před každým setkáním.

Předběžná přihláška

Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce slouží pro případ uzavření smlouvy o účasti v kurzu, a proto není nutný souhlas s jejich pořízením a uchováváním. V případě, že taková smlouva nebude uzavřena, údaje nenávratně likvidujeme.

Vyplňte pečlivě všechna pole, děkujeme.