Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Výběrové setkání: posunuto na 18. listopadu 2020, zahájení kurzu: jaro 2021

Obsahy kurzu

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.

Vedoucí lektoři

Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři

Mgr. Ivan Úlehla, Mgr. Jan Hovorka

Rozsah výcviku

Celkem 390 hodin v průběhu 3 let.

  • 210 hodin výuky (7 setkání á 30 hodin)
  • 60 hodin supervize (2 setkání á 30 hodin)
  • 60 hodin peer skupina (2 setkání á 30 hodin)
  • 40 hodin samostatná práce (2 kazuistiky)
  • 20 hodin náslechy rodinné terapie (2 x 10 hodin)

Cena

90.000 Kč (9 splátek á 10.000 Kč)

Organizační informace

Výběrové setkání: 18. listopadu 2020

Zahájení kurzu: jaro 2021

Přihláška

Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce slouží pro uzavření a naplnění smlouvy o účasti v kurzu, a proto není nutný Váš souhlas s jejich pořízením a uchováváním. V případě, že taková smlouva nebude uzavřena, údaje nenávratně likvidujeme.
 

Vyplňte pečlivě všechna pole. Děkujeme.