Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

V kurzu se uvolnila dvě místa, proto je možné nastoupit do kurzu od druhého setkání. Podrobné informace najdete dále.

Obsahy kurzu

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.

Vedoucí lektoři

Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři

Mgr. Jitka Počarovská, Mgr. Jan Hovorka

Rozsah kurzu

Celkem 420 hodin v průběhu 3 let.

  • 240 hodin výuky (8 setkání á 30 hodin)
  • 60 hodin supervize (2 setkání á 30 hodin)
  • 60 hodin peer skupina (2 setkání á 30 hodin)
  • 40 hodin samostatná práce (2 kazuistiky)
  • 20 hodin náslechy rodinné terapie (2 x 10 hodin)

Cena

100.000 Kč (10 splátek á 10.000 Kč)

Organizační informace

Termíny konání kurzu v roce 2021:

  1. setkání: 27-29/4
  2. setkání: 25-27/5 (výjimečná možnost nástupu na dvě uvolněná místa)
  3. setkání: 28-30/9
  4. setkání: 30/11-2/12

Přihláška

Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce slouží pro případ uzavření smlouvy o účasti v kurzu, a proto není nutný souhlas s jejich pořízením a uchováváním. V případě, že taková smlouva nebude uzavřena, údaje nenávratně likvidujeme.

Vyplňte pečlivě všechna pole, děkujeme.