V případě, že hledáte řešení problémů, které souvisejí s partnerským vztahem a máte zájem je řešit společně - jako partneři - nabízíme vám možnost párové psychoterapie.

Pokud je pro vás důležité, aby konzultace byla "vyvážená" co se týká přítomnosti žen a mužů, můžete konzultovat  s terapeutickým párem (pouze na pražském pracovisšti). Naše praxe ukázala, že vzhledem k citlivé povaze partnerských otázek je to vhodné.

Některé typické indikace pro párovou psychoterapii

  • dlouhodobé partnerské konflikty, narušená komunikace apod.
  • zátěžové situace pro partnerský vztah - nevěra, odchod dětí apod.
  • nesoulad v intimní oblasti
  • citové odcizení v (dlouhodobém) vztahu
  • výrazné změny v povaze vztahu - úraz či nemoc jednoho z partnerů apod.

Ceny

  • 1.200 Kč za jednu konzultaci (50 - 60 minut)
  • Slevy v odůvodněných případech (osoby bez vlastních příjmů apod.)
  • Po 17. hodině příplatek 20%

Podmínky osobních konzultací

Podmínky konzultací | GDPR
Druh služeb Poskytovatelem osobních konzultací je Centrum psychoterapie GI s.r.o. (IČ: 07863713) na základě živnostenského oprávnění. Nejde o zdravotní ani sociální službu. Služby jsou hrazené přímo, ceny jsou uvedeny u jednotlivých typů konzultací. GDPR Pro osobní konzultace platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku uvedená v dílu 9: Péče o zdraví.

Objednání

Ivan Úlehla, pracoviště Písek

Zdeněk Macek, pracoviště Praha

Lenka Šimková, pracoviště Praha