psychoterapeutický výcvik

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Zahájení nového běhu 30.11.-2.12.2022.

Obsahové informace

Lektorský tým

Zdeněk Macek - garant výcviku, Zuzana Kocábová, Jan Soldán, Lenka Šimková, Pavla Lhotová.
Kompletní tým

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Smlouva

Nahlédněte pro informaci do smlouvy naposledy otevřeného výcviku k nahlédnutí zde.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Časová struktura výcviku

  • 20 třídenních výcvikových setkání (4 setkání ročně, vždy středa-pátek)
  • 19 jednodenních setkání v rámci peer skupiny (organizují si účastníci samostatně vždy v mezidobí mezi výcvikovými setkáními).
  • 5 celodenních náslechů (individuálně po domluvě s doporučenými zkušenými terapeuty).

Podmínky získání certifikátu

  • Zapojení do psychoterapeutické praxe pod supervizí nejpozději do třetího výcvikového setkání (stáž, koterapie, reflektující tým, vedení vlastních případů). Účastník dokládá formou čestného prohlášení.
  • Průběžné plnění požadavků výcvikových setkání (aktivní zapojení, eseje z literatury, zprávy z peer skupin, vedení cvičné terapie včetně dokumentace, zpracování cizojazyčných pramenů apod).
  • Prezentace minimálně tří případů ve formě kazuistiky (včetně videozáznamů jednotlivých sezení). V první polovině výcviku, na konci druhého ročníku u tzv. malých obhajob, ve druhé polovině výcviku a u závěrečných obhajob.
  • Úspěšně zpracované čtyři ročníkové práce.
  • Úspěšná závěrečná obhajoba vlastní systemické psychoterapeutické práce (po splnění předchozích podmínek).

Certifikace výcviku

Organizační informace

Termíny setkání

Rozpis všech výcvikových setkání ke stažení zde.

Cena výcviku

Cena výcviku je 220.000 Kč, splatná v 10 splátkách (2 splátky ročně á 22.000 Kč).

Přihláška do výcviku

Mám zájem o výcvik Umění terapie

Máte dotaz? Napište nám...