psychoterapeutický výcvik

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Nový běh plánujeme nejdříve v roce 2024. Předběžnou přihlášku najdete na konci stránky.

Obsahové informace (platí pro aktuální běh UT22)

Lektorský tým

Zdeněk Macek - odborný garant výcviku
Zuzana Kocábová, Lenka Šimková, Pavla Lhotová, Lukáš Kutek
Více o týmu

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Časová struktura výcviku

  • 20 třídenních výcvikových setkání (4 setkání ročně, vždy středa-pátek)
  • 19 jednodenních setkání v rámci peer skupiny (organizují si účastníci samostatně vždy v mezidobí mezi výcvikovými setkáními).
  • 5 celodenních náslechů (individuálně po domluvě s doporučenými zkušenými terapeuty).

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • Magisterský titul v pomáhající profesi.
  • Možnost zapojení do psychoterapeutické praxe - viz dále.

Podmínky získání certifikátu

  • Zapojení do psychoterapeutické praxe pod supervizí nejpozději do třetího výcvikového setkání (stáž, koterapie, reflektující tým, vedení vlastních případů). Účastník dokládá formou čestného prohlášení.
  • Průběžné plnění požadavků výcvikových setkání (aktivní zapojení, eseje z literatury, zprávy z peer skupin, vedení cvičné terapie včetně dokumentace, zpracování cizojazyčných pramenů apod).
  • Prezentace minimálně tří případů ve formě kazuistiky (včetně videozáznamů jednotlivých sezení). V první polovině výcviku, na konci druhého ročníku u tzv. malých obhajob, ve druhé polovině výcviku a u závěrečných obhajob.
  • Úspěšně zpracované čtyři ročníkové práce.
  • Úspěšná závěrečná obhajoba vlastní systemické psychoterapeutické práce (po splnění předchozích podmínek).

Certifikace výcviku

Organizační informace

Termíny setkání

Rozpis všech výcvikových setkání ke stažení zde.

Místo konání

Penzion Zámek Libouň | mapy Seznam | mapy Google

Cena výcviku

Cena výcviku je 220.000 Kč, splatná v 10 splátkách (2 splátky ročně á 22.000 Kč).
Cena zahrnuje veškeré náklady na výuku, výcvikové supervize, povinné náslechy. Nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování v místě konání.

Smlouva o účasti

Smlouva je k nahlédnutí zde.


Přihláška do nového běhu výcviku

Přihlášky do nového běhu jsou předběžné. Přihlášeným zájemcům zašleme přesnější informace ohledně zahájení nového běhu výcviku automaticky (cca začátkem roku 2024).

Mám zájem o výcvik Umění terapie

Máte dotaz? Napište nám...