psychoterapeutický výcvik

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Přihlášky do výcviku přijímáme průběžně.

Obsahové informace

Lektorský tým

Ivan Úlehla, Kateřina Slabová, Petra Vostarková, Zdeněk Macek.
Lektorský tým

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Smlouva

Prostudujte si smlouvu o účasti v psychoterapeutickém výcviku k nahlédnutí zde.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Časová struktura výcviku

 • 20 třídenních výcvikových setkání (probíhají v Parkhotelu Český Šternberk)
 • 20 jednodenních setkání v rámci peer skupiny (organizují si účastníci samostatně).
 • 5 jednodenních náslechů (individuálně po domluvě s doporučenými zkušenými terapeuty).

Podmínky získání certifikátu

 • Zapojení do psychoterapeutické praxe pod supervizí nejpozději do třetího výcvikového setkání (stáž, koterapie, reflektující tým, vedení vlastních případů). Účastník dokládá formou čestného prohlášení.
 • Průběžné plnění požadavků výcvikových setkání (aktivní zapojení, vlastní supervize, studium literatury, zprávy z peer skupin, vedení cvičné terapie včetně dokumentace, zpracování cizojazyčných pramenů apod).
 • Prezentace minimálně čtyř případů ve formě kazuistiky (včetně videozáznamů jednotlivých sezení). V první polovině výcviku, na konci druhého ročníku u malých obhajob, v druhé polovině výcviku a u závěrečných obhajob.
 • Úspěšně zpracované čtyři ročníkové práce.
 • Úspěšná závěrečná obhajoba vlastní systemické psychoterapeutické práce (po splnění předchozích podmínek).

Certifikace výcviku

 • Výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii.
 • Pro zdravotnictví platí od 1.9.2018 nařízení vlády, kterým se psychoterapie stala atestačním oborem. Obsahy atestace se připravují, dopad na psychoterapeutické výcviky není v tuto chvíli znám. Více na stránkách ČPS.
 • Výcvik je uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT.

Organizační informace

Termíny setkání

Jsou vyhlášeny ke stažení zde, zahájení 10. února 2021.

Cena výcviku

Cca 200.000 Kč, splatno v 10 splátkách (2 splátky ročně). Cena může být změněna.

Přihláška do výcviku

Přihlášky přijímáme průběžně. Přihlášené zveme na výběrové setkání.

Přihláška do výcviku

Máte dotaz? Napište nám...