psychoterapeutický výcvik

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Zahájení nového běhu předpokládáme na podzim 2022. Předběžné přihlášky do výcviku přijímáme průběžně - přihlášku najdete na konci této stránky.

Obsahové informace

Lektorský tým

Zdeněk Macek - garant výcviku, Zuzana Kocábová, Jan Soldán, Lenka Šimková, Pavla Lhotová.
Kompletní tým

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Smlouva

Nahlédněte pro informaci do smlouvy naposledy otevřeného výcviku k nahlédnutí zde.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Časová struktura výcviku

 • 20 třídenních výcvikových setkání (4 setkání ročně)
 • 19 jednodenních setkání v rámci peer skupiny (organizují si účastníci samostatně vždy v mezidobí mezi výcvikovými setkáními).
 • 5 jednodenních náslechů (individuálně po domluvě s doporučenými zkušenými terapeuty).

Podmínky získání certifikátu

 • Zapojení do psychoterapeutické praxe pod supervizí nejpozději do třetího výcvikového setkání (stáž, koterapie, reflektující tým, vedení vlastních případů). Účastník dokládá formou čestného prohlášení.
 • Průběžné plnění požadavků výcvikových setkání (aktivní zapojení, vlastní supervize, studium literatury, zprávy z peer skupin, vedení cvičné terapie včetně dokumentace, zpracování cizojazyčných pramenů apod).
 • Prezentace minimálně čtyř případů ve formě kazuistiky (včetně videozáznamů jednotlivých sezení). V první polovině výcviku, na konci druhého ročníku u malých obhajob, v druhé polovině výcviku a u závěrečných obhajob.
 • Úspěšně zpracované čtyři ročníkové práce.
 • Úspěšná závěrečná obhajoba vlastní systemické psychoterapeutické práce (po splnění předchozích podmínek).

Certifikace výcviku

 • Výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii.
 • Pro zdravotnictví platí od 1.9.2018 nařízení vlády, kterým se psychoterapie stala atestačním oborem. Obsahy atestace se připravují, dopad na psychoterapeutické výcviky není v tuto chvíli znám.
 • Výcvik je uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT.

Organizační informace

Termíny setkání

Budou vyhlášeny spou s přesným termínem zahájení.

Cena výcviku

Cena minulého výcviku byla 200.000 Kč, splatná v 10 splátkách (2 splátky ročně).

Přihláška do výcviku

Mám zájem o výcvik Umění terapie

Máte dotaz? Napište nám...