psychoterapeutický výcvik

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 1400 hodin v průběhu 5 let.

Nový běh otevřeme na jaře 2025.

Obsahové informace

Lektorský tým

Zdeněk Macek - odborný garant výcviku
Zuzana Kocábová, Lenka Šimková, Kateřina Slabová, Lukáš Kutek
Více o týmu

Charakter výcviku

Výcvik je určen pro lékaře, (klinické) psychology, sociální pracovníky, (speciální) pedagogy a další pomáhající profesionály. Výcvik probíhá v ovzduší pohodové spolupráce, podpory a bezpečí - viz článek Nenechte si ubližovat.

Obsahové zaměření výcviku

Umění terapie navazuje na tradici systemické rodinné terapie a dále ji rozvíjí. Připojuje inspirace z narativní terapie, přístupu zaměřeného na řešení, dojednávání spolupráce a zohledňuje aktuální témata včetně právních otázek poskytování psychoterapie.
Ve výcviku poskytujeme účastníkům ověřené terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Zároveň během výcviku podporujeme profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe a na kumulované sebezkušenosti. Průbežně probíhají supervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality účastníků.

Časová struktura výcviku

  • 20 třídenních výcvikových setkání (čtyři setkání ročně, vždy středa-pátek)
  • 19 jednodenních setkání v rámci peer skupiny (organizují si účastníci samostatně vždy v mezidobí mezi výcvikovými setkáními).
  • 5 celodenních náslechů psychoterapie (individuálně po domluvě s doporučenými terapeuty).

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • Magisterský titul v pomáhající profesi.
  • Možnost zapojení do psychoterapeutické praxe - viz dále.

Podmínky získání certifikátu

  • Zapojení do psychoterapeutické praxe pod supervizí nejpozději do třetího výcvikového setkání (stáž, koterapie, reflektující tým, vedení vlastních případů). Účastník dokládá formou čestného prohlášení.
  • Průběžné plnění požadavků výcvikových setkání (aktivní zapojení, eseje z literatury, zprávy z peer skupin, vedení cvičné terapie včetně dokumentace, zpracování cizojazyčných pramenů apod).
  • Prezentace minimálně tří vlastních případů v průběhu výcviku.
  • Úspěšně zpracované ročníkové práce.
  • Úspěšná závěrečná obhajoba vlastní kazuistiky (po splnění předchozích podmínek).

Certifikace výcviku

Organizační informace

Termíny setkání

Rozpis všech výcvikových setkání brzy zveřejníme.

Místo konání

Penzion Zámek Libouň | mapy Seznam | mapy Google

Cena výcviku

Cena výcviku je 280.000 Kč, splatná v 10 splátkách (2 splátky ročně á 28.000 Kč).
Cena zahrnuje veškeré náklady na výuku, výcvikové supervize. Nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování v místě konání.

Smlouva o účasti

Vzor smlouva je k nahlédnutí zde.


Přihláška do výcviku

Přihlášeným zájemcům zašleme přesnější informace ohledně zahájení nového běhu výcviku automaticky (cca začátkem roku 2024).

Odkaz na přihlášku

Máte dotaz? Napište nám...