Požadavky ČAP na výcviky od roku 2023 jsou v souladu s požadavky EAP, hlavní změnou je požadavek na stáž v rozsahu 300 hodin.

  • Minimální trvání výcviku v čase je 5 let (60 měsíců).
  • Celkový minimální rozsah výcviku je 1400 hodin. Z toho musí být výcvikových/výukových/supervizních hodin minimálně 900 a minimálně 300 hodin musí tvořit psychoterapeutická praxe/stáž na pracovišti v oblasti péče o duševní zdraví.

Stáž si musí účastníci zajistit samostatně, není v silách našeho institutu ji zajišťovat.