Nabídkou mentoringu vycházíme vstříc poptávce po získávání a výměně zkušeností s uplatňováním systemického přístupu v každodenní praxi pomáhajících profesionálů. Termíny jsou vyhlašovány nepravidelně v průběhu celého roku.

Termín konání: 27. 5. 2022. Probíhá online. 

Určen je zájemcům, kteří jsou se systemickým přístupem již základně obeznámeni (mají za sebou vzdělávací program alespoň v rozsahu 4 vyučovacích dní) a začínají ho aplikovat ve své praxi. Vítáni jsou však samozřejmě i ti, kteří systemický přístup pěstují léta, pestrost zkušeností není na překážku, naopak.

Co můžete očekávat:

  • doprovázení účastníků formou mentoringu
  • práci v malé skupince
  • prostor pro individuální otázky účastníků v rámci ústředního tématu
  • možnost vyměnit si zkušenosti 
  • v průběhu roku 2022 proběhne pro zájemce několik skupinových mentoringových setkání
  • rámcové téma pro všechna setkání je "jak podporovat klienta rozhovorem". Na základě požadavků účastníků pak budeme specifikovat, čemu se budeme konkrétně věnovat. Neváhejte si říci o to, co vás zajímá!

Mentorka

Lenka Šimková

Organizační informace

Datum konání: 25. března 2022, 10:00 - 12:00

Počet účastníků: 3 - 6 osob

Na základě vyplnění on-line přihlášky bude účastníkům zaslána faktura k úhradě mentoringového setkání.

Místo konání

Online platforma Google Meet

Cena

400 Kč

Přihláška