Sociální práce je od počátku, kdy se u nás začal systemický přístup prosazovat, oblastí, kde je hojně využíván.

Na našem webu najdete i další články na toto téma, zde vám chceme nabídnout výsledky sociologického dotazníkového šetření mezi kvalifikovanými sociálními pracovníky, týkající se využití systemického přístupu v jejich odborné praxi.

Především nás zajímalo, co vlastně je na systemickém přístupu pro sociální pracovníky přitažlivé, jaké systemické techniky nejvíce používají, co zůstává v pozadí a jak to souvisí s tím, jak dlouhý byl systemický kurz/výcvik, který absolvovali nebo oblast, v níž působí.

Šetření bylo provedeno pro potřeby sympozia Systemická sociální práce, kde byli účastníci seznámeni se základními výstupy, zde vám předkládáme podrobnou závěrečnou zprávu.

Přejeme inspirativní čtení!