V souvislosti se zveřejněním nových kritérií pro psychoterapeutické výcviky uznané pro oblast zdravotnictví jsme na konci roku 2017 iniciovali výzvu vzdělavatelů v psychoterapii. 2. ledna 2018 jsme výzvu zaslali České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociaci klinických psychologů.

Ve dnech 11. - 13. května 2017 se konalo 7. obnovené sympozium rodinné terapie. Jaké bylo? Je komunita rodinných terapeutů "na vyhynutí" nebo rodinná terapie žije?

V souvislosti s dalšími zprávami o šikanování různých živnostníků kvůli slovu psychoterapie mi to nedalo a znovu jsem se ponořil do legislativy, abych si udělal revizi svého postoje, že psychoterapie je živností, a to živností volnou. Tento postoj najdete v článku Nenechme si ubližovat - verze 2012.

Otázka v názvu článku odkazuje na jistou pochybnost, s níž se někdy setkávám, totiž že koučování patří především do byznysu a pokud se objeví v sociálních službách, je spíše cizorodým prvkem, něčím, co tam vlastně nepatří.

Celý článek naleznete na webu Sociální revue.

Stále více se v posledních letech mluví o spolupráci sociálních služeb (nejen neziskových organizací, ale i služeb zřizovaných obcemi) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Celý článek naleznete na webu Sociální revue

Před několika lety napsal Ivan Úlehla článek Nenechte si ubližovat a díky případům, které jsou popsány zde, je to téma více než aktuální (doporučuji přečíst nejdříve).

Díky Hano Petráková, že jste nezaplatila a díky Milane Stiburku, že jsi otevřel diskuzi.