Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Zahájení nového běhu předpokládáme na podzim 2022. Předběžné přihlášky do výcviku přijímáme průběžně - přihlášku najdete na konci této stránky.

Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky nejen pro potřeby pracovníků v sociálních službách, ale i v dalších pomáhajících profesích. Akreditace MPSV č. A2019/0667-SP/PC.

Nejbližší termín zahájení: 25. března 2021

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne část nebo i celý kurz distančně on-line, v případě nouzového stavu to MPSV i u akreditovaných kurzů umožňuje, jak to bude po nouzovém stavu, ovšem není zatím jasné. Situaci sledujeme.

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Výběrové setkání proběhne 22.3.2021, první setkání kurzu je 27.-29.4.2021.

Jednodenní neakreditované kurzy, kterými lze při dodržení zákonem daných podmínek splnit požadavky na další vzdělávání v sociálních službách.

Na základě vaší poptávky vám nabídneme program na míru dle potřeb vašich pracovníků.