Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Zahájení nového běhu 30.11.-2.12.2022.

Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky nejen pro potřeby pracovníků v sociálních službách, ale i v dalších pomáhajících profesích. Akreditace MPSV č. A2019/0667-SP/PC.

Zahájení: 5. října 2022. V případě nepříznivé epidemiologické situace a uzávěry může proběhnout část nebo i celý kurz on-line, v případě nouzového stavu to MPSV i u akreditovaných kurzů umožňuje.

Otevíráme možnost nástupu do druhého ročníku kurzu rodinné a párové terapie. Druhý ročník kurzu je zaměřen na párovou terapii. Jedná se o čtvrtý běh kurzu, který pořádá od roku 2016 Institut Petra Boše. Upřednostňujeme absolventy komplexních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Přihlášky posílejte do 31.5.2022. První setkání proběhne již 14.-16. června 2022.

Obsahy 2. ročníku

Indikace párové terapie, vybrané přístupy v párové terapii, vztahová dynamika v partnerství, partnerská komunikace, odlišnosti párové a rodinné terapie. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovednosti a práci s protipřenosem v párové terapii. Kurz je zakončen kolokviem/obhajobou kazuistiky a úspěšní absolventi získají certifikát.

Lektorský tým

Lektorky: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Jitka Počarovská
Supervize: Mgr. Zdeněk Macek

Rozsah druhého ročníku

Celkem 210 hodin výuky.

  • 120 hodin výuky (4 setkání á 30 hodin)
  • 30 hodin supervize (1 setkání)
  • 30 hodin peer skupina
  • 20 hodin samostatná práce - kazuistika párové terapie
  • 10 hodin náslechy párové terapie

Cena druhého ročníku

Celkem 50.000 Kč, splátky á 10.000 Kč před každým setkáním.

Termíny a místo konání

  1. 14.06.2022 - 16.06.2022
  2. 11.10.2022 - 13.10.2022
  3. 08.11.2022 - 10.11.2022
  4. 07.03.2023 - 09.03.2023
  5. 16.05.2023 - 18.05.2023

Setkání kurzu se konají vždy od úterý do čtvrtka v centru Buchov (okres Benešov).

Přihláška

Vyplňte pečlivě všechna pole, děkujeme.

 

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Další běh kurzu zahájíme již letos na podzim.

Jednodenní neakreditované kurzy, kterými lze při dodržení zákonem daných podmínek splnit požadavky na další vzdělávání v sociálních službách.

Na základě vaší poptávky vám nabídneme program na míru dle potřeb vašich pracovníků.

Nabídkou mentoringu vycházíme vstříc poptávce po získávání a výměně zkušeností s uplatňováním systemického přístupu v každodenní praxi pomáhajících profesionálů. Termíny jsou vyhlašovány nepravidelně v průběhu celého roku.

Termín konání: 27. 5. 2022. Probíhá online.