Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Zahájení nového běhu předpokládáme na podzim 2022. Předběžné přihlášky do výcviku přijímáme průběžně - přihlášku najdete na konci této stránky.

Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky nejen pro potřeby pracovníků v sociálních službách, ale i v dalších pomáhajících profesích. Akreditace MPSV č. A2019/0667-SP/PC.

Zahájení: 2. března 2022. V případě nepříznivé epidemiologické situace a uzávěry může proběhnout část nebo i celý kurz on-line, v případě nouzového stavu to MPSV i u akreditovaných kurzů umožňuje.

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Další běh kurzu plánujeme na jaro 2023.

Jednodenní neakreditované kurzy, kterými lze při dodržení zákonem daných podmínek splnit požadavky na další vzdělávání v sociálních službách.

Na základě vaší poptávky vám nabídneme program na míru dle potřeb vašich pracovníků.

Systemickým mentoringem vycházíme vstříc poptávce po získávání a výměně zkušeností s uplatňováním systemického přístupu v každodenní praxi pomáhajících profesionálů.

Zahájení 4.3.2022. Probíhá online. Průběžně budeme vyhlašovat další termíny.