Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Teorie, praxe, sebezkušenost a supervize v uceleném a provázaném programu - celkem 850 výukových hodin v průběhu 5 let.

Zahájení nového běhu 30.11.-2.12.2022.

Kurz (48 hodin) je zaměřen především prakticky nejen pro potřeby pracovníků v sociálních službách, ale i v dalších pomáhajících profesích. Akreditace MPSV č. A2019/0667-SP/PC.

Zahájení: 5. října 2022. V případě nepříznivé epidemiologické situace a uzávěry může proběhnout část nebo i celý kurz on-line, v případě nouzového stavu to MPSV i u akreditovaných kurzů umožňuje.

Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou. Upřednostňujeme absolventy sebezkušenostních výcviků. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát.

Druhé výběrové setkání proběhne 25.10.2022, úvodní setkání kurzu 6.-8.12.2022.

Jednodenní neakreditované kurzy, kterými lze při dodržení zákonem daných podmínek splnit požadavky na další vzdělávání v sociálních službách.

Na základě vaší poptávky vám nabídneme program na míru dle potřeb vašich pracovníků.