Aniž bychom si to příliš uvědomovali, je naše předsevzetí pracovat s lidmi významně ovlivňováno celým kulturním rámcem v němž se pohybujeme. Země koruny české byly odjakživa součástí evropského myšlenkového kvasu.

A to i v době po Bílé Hoře, označované Jiráskem a jinými romantiky za Dobu temna. Opravdové temno přinesla ovšem až doba moderní.

Mnoho z toho o čem píšu, bylo již publikováno, především díky Konfrontacím a Zbyňkovi Vybíralovi.

Myslím, že je však třeba tyto věci opakovat, rozvíjet, a vnímám to jako svůj příspěvek k probíhajícím diskusím o profesi psychoterapie.

Jedním za základů sociální práce je poskytování kvalitního sociálního poradenství. Všichni však víme, že v mnoha případech ani sebelepší (a dobře míněná - vložil Zdeněk Macek) rada nemůže fungovat.

„Pojďte dál...," říká mi mladá maminka, usmívá se a podává mi ruku. S dobrým pocitem vcházím do malého neutěšeného bytu, kde řádí tři malé děti. Usedáme ke stolu a já s potěšením poslouchám povídání o všech těch dobrých změnách, které se za týden udály. „Má to smysl", říkám si.

Kdyby tento výjev byl filmovým obrazem, divák by zažil střih měnící atmosféru pohody ve strohý pohled na realitu.

Statistiky rozvodovosti i konkrétní zkušenosti z praxe jasně vypovídají o tom, že vztahů, které končí rozchodem nebo rozvodem, určitě neubývá. Co se však alespoň částečně změnilo, je přístup některých párů k rozvodové situaci a jejich motivace projít tímto nelehkým životním obdobím se ctí.

Systemický přístup je v současnosti jedním z hlavních trendů v humanitních vědách, zejména psychoterapii, psychologii, sociální práci, pedagogice, sociologii apod.

Jeho přínos spočívá zejména v tom, že je ucelenou a vědecky podloženou variantou pohledu na člověka a společnost, která nabízí nové možnosti, jak zacházet se sociálními a psychosociálními jevy v éře, která je charakterizována jako pozdně moderní či postmoderní.