Schopnost komunikovat je specifická lidská dovednost, díky níž máme šanci sdílet naše zkušenosti s druhými lidmi, říct si o to, co potřebujeme, ale i vyjádřit svůj nesouhlas a taky hledat řešení, uspokojivější pohledy na situaci apod.

Nový zákon o sociálních službách a související vyhláška obsahující standardy kvality sociálních služeb představují pro mnohé poskytovatele noční můru. Není divu, oba tyto dokumenty přinesly do praxe sociálních služeb řadu změn, s nimiž není snadné se vyrovnat. Až čas ukáže, které z nich jsou skutečně užitečné a nosné, a které bude nutno zrevidovat.