„Prolegomena1 ke každé budoucí socioterapii, jež se bude moci stát vědou.“

Socioterapii budeme nadále považovat za samostatnou odbornost, která se zaměřuje na působení v hraniční oblasti mezi psychoterapií a sociální prací.

Socioterapii budeme nadále pojímat na základech systemicko – konstruktivis­tického konceptu, resp. přístupu který klienta pojímá jako autonomního, jedinečného tvůrce vlastního světa.

V sociální práci se zhruba 20 let učíme rozlišovat mezi pomocí a kontrolou. Říkáme přitom, že kontrola je stejně profesionální způsob práce jako pomoc.

Přesto však kontrola - pokud jde o míru pozornosti, kterou jsme jí věnovali - zůstala tak trochu „Popelkou“. Něčím, co neděláme příliš rádi, protože to není tak pěkné jako pomáhání (je na nás více práce, více rozhodování, více starání se a výsledky nebývají tak zřetelné a trvalé jako u pomoci).

Článek představuje autorovo připodobnění systemické terapie k uměleckému procesu, jehož metodou je, (stejně jako u systemické psychoterapie) reflektování významů.

Dle autora je terapeutický proces srovnatelný s procesem umělecké kreace, jehož podstatou je jako u umění tvořivá interakce vnitřních významů. Metodu reflektování ztotožňuje autor článku s hledáním umělecké inspirace, která osvěcuje a nasměrovává další dialog a tvorbu.

Sociální práce je od počátku, kdy se u nás začal systemický přístup prosazovat, oblastí, kde je hojně využíván.

Na našem webu najdete i další články na toto téma, zde vám chceme nabídnout výsledky sociologického dotazníkového šetření mezi kvalifikovanými sociálními pracovníky, týkající se využití systemického přístupu v jejich odborné praxi.

Především nás zajímalo, co vlastně je na systemickém přístupu pro sociální pracovníky přitažlivé, jaké systemické techniky nejvíce používají, co zůstává v pozadí a jak to souvisí s tím, jak dlouhý byl systemický kurz/výcvik, který absolvovali nebo oblast, v níž působí.

Šetření bylo provedeno pro potřeby sympozia Systemická sociální práce, kde byli účastníci seznámeni se základními výstupy, zde vám předkládáme podrobnou závěrečnou zprávu.

Přejeme inspirativní čtení!

   

Když jsme posunuli pojetí pomoci a kontroly směrem k definování spolupráce a starosti, domnívám se, že je dobrý čas k soustředění po­zornosti na otázky kont­roly tak, abychom ji přesněji rozlišili a definovali v prostředí psychoterapie.

Ke kontrole máme jako konstruktivisti stále ještě nevyjasněný vztah. To, že jsme ji zahrnuli mezi profesionální způsoby práce z ní nesňalo punc ně­čeho nežádoucího.

Dámy a pánové,

doufám, že se Vás nedotknu předpokladem, že i Vy se doma občas střetnete, stejně jako já. Možná také Vás někdy napadlo uplatnit přitom nějaký terapeutický postup. Zvláště, když se tak učebnicově hodil na probíhající situaci.

Zkusili jste to někdy? Já ano. Nevím, jak Vy, ale já dopadl bídně. Prostě to nefunguje. proč ale nefunguje to, co v terapeutickém kontextu zabírá?